Databeskyttelse

Databeskyttelse

Information om databeskyttelse på apoteket

 

Apotekets ansvar

Som dataansvarlig for de personoplysninger vi på apoteket behandler om dig, har vi et ansvar for at sikre,

at dine oplysninger behandles lovligt, sikkert og fortroligt. Som apotek tager vi dette ansvar meget alvorligt

og har truffet alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig, og hvad bruger vi dem til?

Når du køber receptpligtig medicin på apoteket, skal vi bruge nogle oplysninger om dig for at sikre din identitet,

så vi kan yde lægemiddelfaglig rådgivning og levere korrekt medicin til den rigtige pris samt udføre de opgaver,

vi som apotek er forpligtet til.

Vi registrerer derfor oplysninger om dit navn, adresse, CPR-nummer, den medicin du køber og oplysninger om

eventuelle tilskud eller refusioner.

Vi indberetter oplysningerne om dit medicinkøb til Det Fælles Medicinkort (FMK), til Det Centrale Tilskudsregister

og til Lægemiddelstatistik. Det er vi efter lovgivningen forpligtet til. Hvis du oplyser os, at du er medlem af

Sygeforsikringen "danmark", videregiver vi oplysninger til Sygeforsikringen ”danmark” om, hvilken medicin

du har købt, når ”danmark” yder dækning

Vi videregiver også oplysninger om dine medicinkøb til din kommune, region eller andre institutioner, når det er aftalt,

at de betaler helt eller delvist for din medicin.

Når du køber håndkøbsmedicin eller andre varer på apoteket, registrerer vi ingen oplysninger om dig,

uden at vi har aftalt det.

 

Hvilke rettigheder har jeg?

Efter Databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, herunder til indsigt i de oplysninger, vi har om dig,

og til at få urigtige oplysninger berigtiget. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte apotekeren på

Horsens Løve Apotek via e-mail 166pp@apoteket.dk